Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description
Verlenging Interleuven voor 18 jaar

Op de bijzondere algemene vergadering van 11 september werd de verlenging van Interleuven tot 2037 goedgekeurd. 29 gemeenten uit het arrondissement Leuven blijven deel uitmaken van onze intercommunale. Wij bedanken de lokale besturen voor het vertrouwen en blijven verder inzetten op een professionele en uitgebreide dienstverlening aan onze vennoten.

Persbericht

Exclusiviteitsovereenkomsten 2020-2025

De exclusiviteitsovereenkomsten 2020-2025 worden de komende weken en maanden met de vennoten besproken. We nemen hiervoor op korte termijn contact op. De huidige contracten lopen eind dit jaar af. Onze deelnemers krijgen tot eind december 2019 de tijd om de overeenkomsten op de gemeenteraad te brengen zodat de samenwerking tussen het lokale bestuur en Interleuven gewoon kan blijven doorlopen. Indien een bestuur nieuwe overeenkomsten wil afsluiten, kan dit vanaf begin 2020.

Contacteer ons

CIRCULER

Samen nadenken over circulaire toekomst bedrijventerreinen Haasrode

Het onderzoeksproject CIRCULER wil een circulair bedrijventerrein vorm geven via een cocreatieproces waarin zowel de projectpartners, mensen uit de buurt en bedrijven betrokken worden. Eind mei werd het startschot van CIRCULER gegeven voor het grote publiek. Werknemers van bedrijven gevestigd op het Researchpark en de Ambachtenzone Haasrode en bewoners uit de omgeving maakten kennis met het project op een infomarkt en konden zelf hun inbreng geven op de workshops ruimte, mobiliteit en klimaat of aan de brainstormtafel. Met de projectpartners/experten en antennegroepen van bewoners en bedrijven werd er in juni verder gewerkt aan het inhoudelijk vormgeven van CIRCULER. Het einddoel is het samenstellen van een toolbox van instrumenten te gebruiken bij de (her)ontwikkeling van een circulair bedrijventerrein. De input van beide momenten wordt ondertussen verwerkt en op 8 oktober komen de projectpartners en antennegroepen opnieuw samen om tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen.

Projectwebsite
Image description
Image description
Image description

Ondersteuning vervoerregio Leuven

Image description
Exclusiviteitsovereenkomst Vervoerregio Leuven

Op 1 januari 2019 gingen in Vlaanderen de vervoerregio’s van start. Elke regio heeft de verantwoordelijkheid om via een multimodale aanpak de mobiliteitsuitdagingen aan te gaan. Die uitdagingen, zoals het uittekenen van een performant openbaar vervoer, betere verkeersveiligheid en vlotte doorstroming, worden in een regionaal mobiliteitsplan benoemd. In totaal zijn er 15 vervoerregio’s. De vervoerregio Leuven bestaat uit 31 gemeenten. Boortmeerbeek is bij vervoerregio Mechelen maar Overijse en Hoeilaart horen bij vervoerregio Leuven. Interleuven biedt permanente ondersteuning om te zorgen dat er binnen de vervoerregio Leuven genoeg afstemming is tussen de lokale bezorgdheden en regionale noden en dat de lokale mobiliteit optimaal wordt georganiseerd.
Interleuven biedt binnen de cluster 5. omgeving > mobiliteit een exclusiviteitsovereenkomst Vervoerregio Leuven aan.

Mobiliteitsdeskundige

Om onze gemeenten optimaal te kunnen ondersteunen bij alle aspecten van mobiliteit, wierven we een mobiliteitsdeskundige aan. Monique Martins Gomes versterkt sinds begin juni onze dienst ruimtelijke ordening (cluster omgeving – mobiliteit). Zij wordt ingeschakeld voor de begeleiding, ondersteuning en advisering van de gemeenten inzake de werking van en hun rol in de vervoerregio Leuven en zet haar expertise in ten dienste van de projecten Regionet Leuven en Maak een mobiPunt. Gemeenten kunnen bij haar terecht met al hun vragen over mobiliteit, mobiliteitsplannen, parkeerbeleid, ... Monique is afkomstig uit Brazilië waar ze een masterdiploma behaalde (PhD in Sciences, Transportation Engineering). In december 2018 behaalde ze aan de Universiteit Hasselt de graad van doctor in de mobiliteitswetenschappen. Haar doctoraatsonderzoek werd enkele dagen geleden in haar geboorteland Brazilië bekroond tot beste thesis in verkeersveiligheid (2018). Proficiat Monique en welkom in ons team!

Image description
Image description

De Villa in Landen gerenoveerd

In Landen werd op zondag 8 september de nieuwe locatie van de Academie Haspengouw geopend. De Villa werd volledig gerenoveerd.Het ontwerp van de Villa is van de hand van de Landense stadsarchitect. Onze dienst gebouwen en infrastructuur maakte het uitvoeringsdossier op en stond in voor de opvolging van de werf.

Image description
Image description
Image description
Image description

Regionaal digitaal loket kinderopvang

Image description
Achtergrond

Het regionaal digitaal loket kinderopvang geeft mee vorm aan het ‘lokaal loket kinderopvang’ in de gemeente. Via de website Kinderopvang in mijn buurt kunnen ouders het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen. Daarnaast kunnen ouders online een aanvraag voor baby- en peuteropvang registreren waarna de deelnemende opvanginitiatieven deze autonoom behandelen.

18 gemeenten bevestigden hun deelname aan het regionaal digitaal loket kinderopvang. In een aantal gemeenten is het loket reeds operationeel en de verdere uitrol in de andere besturen is volop gaande.

Kind & Gezin heeft intussen ook een subsidiekader uitgewerkt voor de lokale loketten kinderopvang. Met het digitaal loket kinderopvang voldoe je alvast aan de gestelde subsidievoorwaarden.

Voor in de agenda

Save the date

donderdag 24 oktober:

Voorstelling Bizlocator / i.s.m. met Agentschap Innoveren en Ondernemen - bij Interleuven

Image description
Wat houdt bizlocator in?
Schrijf nog in

donderdag 17 oktober:
infosessie ‘Ecologisch beheer openbaar domein’ i.s.m. IGO - bij Interleuven

Programma en inschrijven

vrijdag 18 oktober: ondertekening klimaatengagement - provincie i.s.m. intercommunales Interleuven en Haviland - in Leuven

Programma en inschrijven
Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.
Powered by Sender.net