Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description
Ad hoK - Huis voor omgevingsKwaliteit

Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit, heeft de missie om de omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen. Ad hoK werd opgericht door IGEMO, Haviland en Interleuven. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit in de regio.
Eind november 2018 werd ad hoK officieel gelanceerd. Ondertussen is er een pool van experten uit verschillende domeinen (architectuur, ruimtelijk ontwerp en stedenbouw, milieu, erfgoed, mobiliteit, …) samengesteld. Zij geven advies bij goedkeurings- en vergunningsprocedures en bieden trajectbegeleiding van bij de opmaak van de projectdefinitie. Door het bundelen van expertise helpt ad hoK dossiers te onderbouwen en kunnen ze proactief adviseren. De Interleuven-gemeenten Boortmeerbeek, Oud-Heverlee en Tremelo maken al gebruik van deze ondersteuning. Benieuwd hoe jouw bestuur ook kan streven naar ruimtelijke kwaliteit? Schrijf je dan zeker in voor de 2e inspiratiesessie van ad hoK op 17 september in Mechelen.

Image description
Verhoog de ruimtelijke kwaliteit in jouw gemeente

Interleuven ontwerpt nieuw recyclagepark

Image description
Vernieuwing recyclageparken

Sinds 9 juli kunnen inwoners van Tielt-Winge en Scherpenheuvel-Zichem terecht op het gloednieuwe recyclagepark in Messelbroek (deelgemeente Scherpenheuvel-Zichem). Het ruime en moderne park is uitgerust met elektronische registratie, DifTar-weegbruggen en verzonken containers om zware afvalsoorten van bovenaf in te werpen en er is voldoende plaats om in de toekomst nog meer afvalsoorten in te zamelen. De dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven ontwierp het nieuwe recyclagepark, volgde de werken op en stond in voor de veiligheidscoördinatie.

Milieu- en klimaatprojecten

Onze intergemeentelijke milieudienst heeft weer heel wat interessante milieu- en klimaatprojecten voorbereid gaande van vergroening van speelplaatsen over opmaak hemelwaterplan tot biomassaproject. Of wat dacht u van gedeelde e-mobiliteit, tankslag of inspectie en toezicht op koelinstallaties? Een aantal acties zijn volledig nieuw maar er zitten ook projecten tussen die al jaren succesvol lopen in een aantal van onze gemeenten. Interesse in 1 of meerdere projecten? Laat het ons weten vóór 20 september.

Volledig projectaanbod

Opleidingen werken op hoogte 

Het uitvoeren van werken op hoogte met behulp van ladders en stellingen gebeurt vaak in risicovolle omstandigheden. De voornaamste risicofactor voor personen, betrokken bij het gebruik, de montage en demontage van stellingen, is het valgevaar. In het actieplan PBW 2019 stelde onze preventiedienst als doel om dit najaar opleidingen ‘veilig werken op hoogte’ te organiseren. De vorming vindt plaats in het najaar, vanaf oktober 2019. De exacte locatie wordt later meegedeeld. Om praktische redenen is het aantal cursisten beperkt tot 15 personen per opleidingsdag. Omdat het aantal georganiseerde dagen afhankelijk is van het aantal registraties, vragen wij u om vóór 16 september 2019 in te schrijven. De kostprijs bedraagt € 100 exclusief BTW.


Praktisch
Image description
Vacature ruimtelijk planner

Onze dienst ruimtelijke ordening zoekt versterking. Een belangrijk deel van het takenpakket van onze nieuwe ruimtelijk planner zal bestaan uit het bieden van stedenbouwkundige dienstverlening inzake vergunningenbeleid en/of handhaving aan gemeenten. 


Ook zal de collega worden ingezet als projectleider voor de opmaak van stedenbouwkundige ontwerpen, het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke beleids- en visieplannen, RUP’s. Misschien komt onze nieuwe medewerker binnenkort wel jouw bestuur ondersteunen.


Profiel

Jaarverslag 2018Op de algemene vergadering van 18 juni werd het jaarverslag 2018 van Interleuven goedgekeurd.Dit document bevat een overzicht van de activiteiten, realisaties en projecten uitgevoerd door de verschillende diensten van Interleuven alsook een financieel luik over het jaar 2018 van onze intercommunale. 

Je kan het jaarverslag integraal op onze website nalezen. Ook de presentatie die in juni aan de leden van de vergadering werd gegeven, vind je daar terug.

Activiteiten- en financieel verslag

Voor in de agenda

September

dinsdag 17 september: 2e inspiratiesessie ad hoK 'Streven naar ruimtelijke kwaliteit?' i.s.m. Igemo en Haviland - in Mechelen

Programma en inschrijven

donderdag 19 september: 

energienetwerk roadshow VEB - in Leuven (met bus naar Geel en Herent)

Programma en inschrijven
Oktober

donderdag 17 oktober:
infosessie ‘Ecologisch beheer openbaar domein’ i.s.m. IGO - bij Interleuven

Programma en inschrijven

vrijdag 18 oktober: 

ondertekening klimaatengagement - provincie i.s.m. intercommunales Interleuven en Haviland - in Leuven

Programma en inschrijven
Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.
Powered by Sender.net