Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description
Samenwerken in exclusiviteit

Wil jouw bestuur ook in 2020 samenwerken met de zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten' (kortweg IL-KDV)? De exclusieve samenwerkingsovereenkomsten dienen dit najaar nog te worden verlengd zodat de samenwerking gewoon door kan blijven lopen. De huidige contracten lopen namelijk eind dit jaar af. Onze deelnemers krijgen tot eind december 2019 de tijd om de overeenkomsten op de gemeente/OCMW-raad te brengen zodat het lokale bestuur ook volgend jaar verder gebruik kan maken van onze uitgebreide en professionele dienstverlening als verlengd lokaal bestuur. Bijkomende en/of nieuwe overeenkomsten afsluiten, is uiteraard ook mogelijk (in 2020 of op een later moment in deze beleidsperiode).We bieden in deze legislatuur volgende dienstverlening nieuw in exclusiviteit aan:

Een overzicht van alle contracten kan je raadplegen in de exclusiviteitstabel 2020-2025.


Duurtijd

De meeste contracten worden getekend voor de duur van de huidige beleidsperiode + 1 jaar en lopen dus eind 2025 af. Een lokaal bestuur kan op elk moment beslissen om één of meerdere exclusiviteitsovereenkomst(en) af te sluiten. Voor sommige overeenkomsten kan er een kortere periode worden besproken, maar wel met een minimum van 2 jaar. De uurprijzen worden geïndexeerd.

Meerwaarde

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is conform de overheidsopdrachtenwetgeving. De deelnemer mag de diensten, die werden toegewezen in exclusiviteit aan IL-KDV, niet langer toekennen aan een andere dienstverlener dan IL-KDV. Het staat de deelnemer echter vrij om met eigen diensten (personeel) de opdracht zelf uit te voeren. Kenmerkend voor deze intergemeentelijke samenwerking is dat het beleid steeds in handen blijft van het lokale bestuur zelf aangezien ze nauw betrokken worden bij de beslissingen over de uitvoering van de aangeboden dienstverlening.Het systeem van exclusieve dienstverlening biedt ook het voordeel dat het lokale bestuur geen BTW hoeft te betalen op de prestaties geleverd door de personeelsleden van IL-KDV. 

 

Afrekening

De gepresteerde uren worden 3-maandelijks afgerekend (in uitzonderlijke gevallen en in overleg kan er maandelijks een factuur worden overgemaakt). Stuurgroep

De besturen die nu al beslissen om in exclusiviteit met Interleuven te (blijven) werken, zullen begin volgend jaar de vraag krijgen om een mandataris aan te duiden die zal zetelen in de stuurgroep. De stuurgroep volgt de gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten van IL-KDV op.


Nota exclusieve dienstverlening en zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten'


Contacteer ons
Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.
Powered by Sender.net