Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description
Verhoog de kwaliteit van ruimtelijke projecten

Ad hoK, het Huis voor omgevingsKwaliteit, heeft de missie om de omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen. Ad hoK werd opgericht door IGEMO, Haviland en Interleuven. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit in de regio. Eén van de pijlers van deze ondersteuning is het organiseren van kwaliteitskamers met externe experten. Deze kwaliteitskamers bespreken en beoordelen projecten en verlenen advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze nieuwe dienstverlening komt stilaan op dreef. De voorbije maanden zijn er op vraag van 6 gemeenten (Boortmeerbeek, Huldenberg, Keerbergen, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) al 15 kwaliteitskamers georganiseerd. Dit resulteerde in adviezen over projecten gaande van een ijssalon in Oud-Heverlee tot een woonontwikkeling voor 80 woningen en appartementen in Boortmeerbeek. Sommige projecten stonden nog in hun kinderschoenen, anderen zaten al in de vergunningsprocedure.

Boortmeerbeeks schepen van ruimtelijke ordening Hans De Locht getuigt wat de meerwaarde van de kwaliteitskamer betekent voor zijn gemeente: “Dankzij de kwaliteitskamer hebben we in Boortmeerbeek een expertise binnengehaald die we intern nog niet hadden. We merken dat de projecten waarbij de experten van de kwaliteitskamer mee aan tafel zitten, gevoelig verbeteren in leefkwaliteit voor de bewoners én de omwonenden.”

Een kwaliteitskamer organiseren?

WOONPROJECTEN

Betaalbaar wonen in eigen gemeente

Image description
Image description

Mee vorm geven aan het woonbeleid van onze vennoten en betaalbare woonoplossingen creëren: dat is iets wat Interleuven al van bij haar ontstaan nastreeft bij de ontwikkeling van woonprojecten.

Zowel in de gemeente Bierbeek (Bruul ) als in Huldenberg (Priesterdelle) verkoopt Interleuven op dit moment betaalbare bouwgronden in kwaliteitsvolle verkavelingen. Voor Priesterdelle loopt er tot en met 5 januari 2020 een oproep voor kandidaat-kopers. 

Betaalbare huisvesting is de rode draad doorheen het woonbeleid van Interleuven waarbij we inzetten op het ‘tussensegment’: mensen die voor sociale huisvesting net uit de boot vallen maar tegelijk te weinig financiële middelen hebben om een eigen woning of bouwgrond te kopen. Betaalbaar wonen en werken in eigen regio zijn speerpunten in het gemeentelijk beleid: Interleuven ondersteunt de gemeenten dan ook graag bij de ontwikkeling van een betaalbaar aanbod van woningen/bouwgronden aan hun inwoners. Zijn er in jouw gemeente gronden waarop een woonproject zou kunnen worden gerealiseerd? Contacteer ons en we bespreken de mogelijkheden.

Woonproject Bruul
Woonproject Priesterdelle

Digitaliseren en substitueren bouwdossiers Boutersem

Het team GIS bood ondersteuning aan de gemeente Boutersem bij de opmaak van hun bestek voor het digitaliseren van de bouwdossiers. Het digitaliseren moet zodanig gebeuren dat de digitale documenten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de oorspronkelijke, analoge dossiers. Hiervoor moet het digitaliseringsproces aan heel wat voorwaarden voldoen waardoor het analoge archief kan worden vernietigd en vervangen door de digitale versie. Dit proces heet substitutie. Het gevolg is een hogere efficiëntie, snellere dossierbehandeling en plaatsbesparing. Interleuven verzorgde zowel de opmaak van het bestek voor deze opdracht als de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen (gemeente/Interleuven/ Vlaanderen/dienstenleveranciers).

Gemeenten die geen substitutie beogen, kunnen voor het volledige digitaliseringsproces van hun dossiers (stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsvergunningen) het GIS-team van Interleuven inschakelen. Deze digitalisering is minder verregaand dan substitutie en betekent dat enkel de documenten die nodig zijn bij de beoordeling van vergunningsaanvragen worden gescand en gekoppeld in GIS.

Ontdek onze volledige dienstverlening GIS

6 gemeenten gebruiken digitaal loket kinderopvang

Sinds begin december werken 6 gemeenten actief met het regionaal digitaal loket kinderopvang dat mee vorm geeft aan het ‘lokaal loket kinderopvang’. Het gaat om Bekkevoort en Boortmeerbeek (beiden actief sinds 2 december), Tervuren, Tielt-Winge, Tienen en Zemst. In januari 2020 komt Herent erbij als 7e bestuur.
Via de website Kinderopvang in mijn buurt kunnen ouders het aanbod aan kinderopvang voor zowel baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen. Daarnaast kunnen ouders online een aanvraag voor baby- en peuteropvang registreren waarna de deelnemende opvanginitiatieven deze autonoom behandelen.

In totaal werden er via het loket al 565 opvangaanvragen gesteld waarvan 193 (34%) baby's of peuters effectief een plaatsje vonden. Dat laatste aantal zal de komende maanden nog stijgen. Heel wat ouders doen bij het begin van de zwangerschap een aanvraag waardoor de startdatum van de opvang ver in de toekomst ligt en de opvanginitiatieven deze aanvragen nog dienen te behandelen. Het relatief lage aantal ingevulde plaatsen kan ook te wijten zijn aan een effectief opvangtekort in de gemeenten. De cijfergegevens worden van nabij opgevolgd en in volgende nieuwsbrieven worden toegelicht.
De uitrol van het loket in de andere geïnteresseerde gemeenten wordt de komende maanden verder besproken en voorbereid. In 2020 zullen nog enkele bijkomende gemeenten deze dienstverlening aan hun inwoners aanbieden. Zie kaart hieronder voor recente stand van zaken.

Image description

Recht op gegevenswissing

Image description

Het gebeurt dat burgers beroep doen op het recht op gegevenswissing. In de praktijk komt er echter meer bij kijken: het recht is maar in specifieke situaties toepasselijk en sommige gegevens van de betrokkene moeten toch worden bijgehouden. Het is belangrijk dat je als bestuur duidelijk communiceert op welke manier er gevolg aan het verzoek wordt gegeven. Dit kan door de eventuele weigering te motiveren en aan te geven waarom bepaalde gegevens toch worden bijgehouden.

Nog vragen? Contacteer jouw DPO

Collega Sylvia krijgt PreventAward voor beste eindwerk

Collega Sylvia D’Hont ontving op 18 oktober een preventAward, deze prijs beloont het beste eindwerk in zijn categorie. Sylvia volgde het voorbije academiejaar een opleiding ‘preventieadviseur niveau 1’ en maakte een thesis over de integratie van OCMW’s in gemeenten – een aangepast preventiebeleid. Het eindwerk onderzoekt de impact van het recente decreet lokaal bestuur op de gemeenschappelijke preventiedienst en geeft een aanzet tot een geïntegreerd welzijnsbeleid voor de lokale besturen. Onze dank gaat uit naar de gemeente en het OCMW Haacht die een belangrijke bijdrage leverden aan dit document.

Prevent, die de opleidingen organiseert en de getuigschriften aflevert, bekroonde in totaal 5 eindwerken in de categorieën preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator. Sylvia is al jarenlang een vaste waarde in onze preventiedienst en staat heel wat besturen bij in hun welzijns- en veiligheidsbeleid. Proficiat Sylvia!

Image description
Preventie, bescherming en welzijn op het werk
Image description

Deze nieuwsbrief is de laatste van een boeiend 2019 waarin we weer heel wat projecten met en voor onze vennoten mochten uitwerken. In januari mag u de volgende 'Wij IL-formeren' verwachten. We wensen u een fijn eindejaar en het allerbeste voor 2020. 

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.
Powered by Sender.net