Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Image description
Vennoten kiezen massaal voor samenwerking met Interleuven

26 gemeenten, 11 OCMW's, 2 politiezones, collega-intercommunales EcoWerf en IGO sloten al meer dan 250 exclusiviteitsovereenkomsten met de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ (IL-KDV) af. Enkele vennoten beslissen nog in januari over de samenwerking. Onze nieuwe dienstverlening doet het heel goed. 22 gemeenten willen met ons samenwerken voor omgevingshandhaving (op vlak van milieu en/of ruimtelijke ordening). 12 besturen ondertekenden de exclusiviteitsovereenkomst voor de uitbouw van het regionaal digitaal loket kinderopvang. Ook de dienstverlening ad hoK – huis voor omgevingsKwaliteit slaat aan: 7 gemeentebesturen zullen hierop beroep doen.Het is dan ook duidelijk dat de vennoten blijvend nood hebben aan de professionele en kwalitatieve dienstverlening van IL-KDV als verlengd lokaal bestuur en dat ze onze nieuwe initiatieven weten te appreciëren. Bovendien behouden we het vertrouwen in onze bestaande dienstverlening.In de eerste maanden van 2020 zal Interleuven met de vennoten (college/vast bureau en/of MAT) bespreken wat de verwachtingen zijn en hoe de dienstverlening inhoudelijk wordt ingevuld.

Wat betekent samenwerken in exclusiviteit precies?

Interleuven werft aan

Vacature ruimtelijk planner en medewerker communicatie

Ben je toe aan een nieuwe professionele uitdaging in 2020? Op zoek naar een boeiende job in een #topteam? Interleuven zoekt twee gedreven collega's: een ruimtelijk planner en een communicatiemedewerker. Solliciteren kan tot en met 26 januari.

Image description
Volledige functieomschrijving

Samenwerking voor beter bereikbare bedrijventerreinen Haasrode 

Begin december hernieuwden twaalf organisaties uit Leuven en Vlaams-Brabant, waaronder Interleuven, hun plan voor duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem op en rond de bedrijventerreinen van Haasrode. De partners blijven focussen op betere fietsvoorzieningen en een uitbreiding van het aanbod van openbaar vervoer. Het is een verderzetting van de originele intentieverklaring uit 2016 en een uitbreiding met 3 extra partners.

Image description
Persbericht

Zevende oproep: begeleiding herbestemming parochiekerken

Image description

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheids-onderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 21 april 2020.

Wat houdt dit in?

60 handelaars uit 5 gemeenten werken met energiecoach

Het klimaat verandert. De energie verandert. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook mee veranderen. Het TERTS-project (Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector) biedt een gratis energiecoachingtraject aan waarop een 60-tal kleine ondernemers uit 5 Vlaams-Brabantse gemeenten (Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) beroep kunnen doen. Hierin gaat specifieke aandacht naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Interleuven neemt als partner deel aan het TERTS-project, een Europees subsidieprogramma Vlaanderen - Nederland, waarbij de focus ligt op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer (slager, bakker, hotel, kapper,…). Hierbij gaat ook speciale aandacht uit naar de toepassing van innovatieve technieken, die door de kennisinstellingen UGent, KU Leuven, TU Eindhoven en Avans Hogeschool worden onderzocht.

Persbericht
Image description

Veilig werken op hoogte

Image description

Niet minder dan 156 deelnemers schreven zich in voor de opleiding 'Veilig werken in de hoogte met ladders en rolstellingen'. Er werden in totaal 10 opleidingsdagen georganiseerd in verschillende gemeente besturen tussen 28 oktober en 12 december 2019. De opleidingsdag begon telkens met een theoretische uiteenzetting, gevolgd door een praktisch gedeelte waarbij een rolsteiger werd opgebouwd. In de namiddag werden de wetgeving, richtlijnen en preventieve taken van een bevoegd persoon besproken, gevolgd door een schriftelijke test om de dag af te sluiten. De cursisten die de schriftelijke test positief afrondden, ontvingen hiervan een opleidingscertificaat.

Preventie, bescherming en veiligheid op het werk

Burgerparticipatiegids voor renovaties woningen

Interleuven was projectverantwoordelijke van het Interreg-project See2Do!. Doen door te zien was het hoofddoel: mensen aanzetten tot de energetische renovatie van hun woning door hen goede voorbeelden aan te reiken. De ervaringen en geleerde lessen werden in een burgerparticipatiegids gebundeld. Deze gids wil een inspiratiebron zijn voor gemeentebesturen, semi-overheidsinstellingen en partijen die een stap verder willen gaan om burgers te bewegen naar het verduurzamen van hun woning. Door te inspireren en een bijdrage te leveren om actief met burgers aan de slag te gaan, kan de renovatiegraad in woningen worden verhoogd.

Aangezien mensen net zo verschillend zijn als de huizen waarin ze wonen dien je de aanpak zo goed mogelijk af te stemmen op je doelgroep. Mensen die nog niet bewust zijn van het energieprobleem hebben geen oren naar cijfers over terugverdientijden. Dit schrikt zelfs af. Het gaat er dus om mensen aan te spreken op wat zij belangrijk vinden en hen mee te nemen op een reis naar realisatie. Hierbij wordt geprobeerd om de afhaakmomenten te beperken door hen te ontzorgen en het makkelijk te maken om de volgende stap te nemen.

Laat je inspireren

Fruitmanden 

Onze besturen bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking én 2020 op een gezonde manier inzetten, doen we in januari door het aanbieden van fruitmanden als nieuwjaarsgeschenk. Onze collega-intercommunale IGO stond opnieuw in voor het maken en leveren van de gezonde tussendoortjes.

Image description
Image description

Warme acties leveren 1000 euro op

Image description

De collega's van Interleuven toonden eind vorig jaar opnieuw hun goed hart voor de Warmste Week. Met leuke en diverse activiteiten tijdens de middagpauze of 's avonds georganiseerd, werd geld ingezameld voor Prinses Harte. Deze vzw maakt verwenpakketten om het ziekenhuisverblijf voor kinderen met kanker aangenamer te maken. Het resultaat mag er zijn: de warmste soep, zumba, yoga, spelletjesavond, juwelenworkshop, IL-warmathon, het dessertenbuffet, … brachten maar liefst 1000 euro op. Bedankt aan de organiserende collega’s (v.l.n.r. Joke, Kirsten, Evelien en Liesbet; Rikkert, Inge en Ellen staan niet op de foto) voor de warme organisatie en aan elke collega die mee een duit in het zakje deed voor het goede doel.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
If you want to unsubscribe, click here.