Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Een jaar geleden, op 12 maart 2019, hebben wij onze VOF post-hbo Coach in het Onderwijs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Een memorabel moment, want het betekende dat we deze prachtige opleiding definitief door konden laten gaan. Zo doende konden en kunnen we nog meer goede coaches opleiden voor het onderwijs en daarmee docenten helpen om zich nog beter te ontwikkelen.

Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd?

 • De website www.coachinhetonderwijs.com is gelanceerd;
 • De opleiding is ook onder de VOF post-hbo erkend door CINOP en biedt daarmee wederom een certificaat met civiel effect;
 • We zijn geaccrediteerd door het CRKBO en kunnen de opleiding belastingvrij blijven aanbieden;
 • We zijn in 2019 gestart met een groep van 15 deelnemers uit het VO en MBO;
 • We hebben een actieve Veldadviesraad (VAR);
 • We hebben een mooi aanbod van verdiepende en verrijkende masterclasses;
 • Je kunt je al inschrijven voor de groep die start in september 2020, dus zegt het voort!


De opleiding Coach in het Onderwijs is 25 jaar geleden ontwikkeld door medewerkers van het toenmalige Centrum voor Nascholing in Amsterdam. Velen van jullie hebben hier de opleiding gevolgd. Van 2016 tot 2019 hebben we de opleiding aangeboden via een prettige samenwerking met Stichting Iris, maar uiteindelijk bleek een eigen VOF de beste plek.

Over hoe we de opleiding vanuit deze VOF aanbieden lees je meer in deze nieuwsbrief.
We wensen je veel leesplezier en hopen je (terug) te zien in onze opleiding of verdiepende masterclasses voor opgeleide coaches!

Met vriendelijke groet,

Heleen Florusse en Mieke de Leeuw


Image description

"Dankzij een groot netwerk, de enthousiaste verhalen van de (oud-)deelnemers die als coach in het onderwijs werken en onze ervaring zijn wij opnieuw met de opleiding van start gegaan!" - Heleen en Mieke


In september 2019 zijn wij weer gestart met een groep enthousiaste en gretige coaches-in-opleiding.

Na vele jaren onder de vlag van CNA en 2 jaar vanuit stichting Iris, is de post hbo-opleiding Coach in het Onderwijs nu vanuit een eigen VOF in bedrijf, namelijk de VOF Post HBO Coach in het onderwijs (CinO).

We zijn weer goed te vinden via onze website www.coachinhetonderwijs.com

Je kunt je al inschrijven voor de opleiding die start in september 2020!

En je kunt ons natuurlijk altijd e-mailen via: [email protected]

Image description
Image description
Image description

"Al na de eerste vier bijeenkomsten voel ik dat ik steeds meer in mijn rol als coach glijd. Ik merk wat ik al kan, maar ben me ook bewust van wat ik nog te leren

heb. Het fijne is dat de theorie meteen toepasbaar is in de praktijk."


"Sinds september volg ik met veel plezier de opleiding Coach in het Onderwijs. Samen met inspirerende medecursisten, professionals uit het onderwijs, onderzoek en verken ik op speelse wijze wat het vak coach voor mij inhoudt. Een boeiende en leerzame aanvulling op de praktijk."


"Met deze opleiding heb ik mijn passie voor het onderwijs weer hervonden. Ik voel me gezien en gewaardeerd. Een prettige omgeving om te  leren."

"Deze opleiding brengt me veel kennis en inzichten op het gebied van coachen en motiveert mij om me te blijven ontwikkelen in mijn rol van coach. Bewustwording in ontwikkeling en ontwikkeling in bewustwording."

Image description

21 april 2020
Masterclass 'Verdiep je coach- vaardigheden'.

4 juni 2020

Dag van de Coach 
Thema: WERK-DRUK.

9 september 2020

Start nieuwe opleidingsgroep 'Coach in het Onderwijs'.

21 september 2020

Masterclass 'Intervisie/ collegiale consultatie begeleiden'.

Activiteiten door de LVSC

De LVSC organiseert dit jaar ook nog diverse workshops en bijeenkomsten.

Image description

Waardering voor onze VAR
Iedere erkende post-hbo opleiding heeft een VAR nodig. De officiële taak van de VAR-leden is het toezien op de kwaliteit en ontwikkeling van de opleiding en op het post-hbo-gehalte. Aan het eind van ieder jaar wordt de opleiding geëvalueerd door de NVAO; het verslag van de evaluatie wordt aan de VAR voorgelegd en zij moeten deze accorderen. De VAR vertegenwoordigt daarnaast het veld waarop de opleiding zich richt.


Voor ons, de opleiders, is de VAR om nog veel meer redenen van belang. Zij zijn onze critical friends, ambassadeurs van de opleiding die ons voeden vanuit het veld met ontwikkelingen die van belang zijn voor de inhoud van onze opleiding. Bovendien zijn het leuke collega’s!


Benieuwd naar onze VAR-leden?

Image description

VAR leden vlnr: Jacqueline Lissenberg (ROCvA, mbo), Saskia Dekker (AWBR, po), Marco Snoek (HvA,hbo) en Fanny Rietveld (ASG, vo)


Hun motivatie om in de VAR te zitten:

 • “Voeding vanuit de andere onderwijstypes”
 • “De eer die ik voelde”
 • “Loyaliteit met de opleiding”
 • “De coachopleiding voeden met de ontwikkelingen in het veld”
 • “Onderzoeken waar we kunnen samenwerken”
 • “Missie: hoe maken we beroep van leraren sterker? Coaching is essentieel daarin; Coaches helpen in loopbaanontwikkeling voor de coaches zelf"
 • “Met elkaar bouwen aan een coachhuis”

In maart hebben we ons volgende overleg en dan gaan onze critical friends zich buigen over de beoordeling/ons eindverslag. Dit leidt vaak tot mooie inzichten waarmee we de opleiding verder kunnen blijven actualiseren.

Image description

De titel ‘een pot met goud’ (werkboek intervisie in het onderwijs) komt je waarschijnlijk wel bekend voor. Dit boek uit 2000 stond menig jaar op de boekenlijst van onze coachopleiding.


De auteurs Alice de Groot en Gerda Nobel zijn in november 2017 met een hernieuwde uitgave gekomen, maar eigenlijk kan je wel stellen dat het een nieuw boek is geworden.

In het meest recente voorwoord beschrijven de auteurs dat intervisie een leerinstrument is dat bedoeld is om de professionaliteit, het professionele kapitaal van de deelnemers ter vergroten. Een mooie uitspraak die wij geheel met de schrijvers delen.


In hoofdstuk 1 wordt intervisie in een bredere context geplaatst. Hier krijgt intervisie als leerinstrument een plaats tussen verschillende andere instrumenten zoals supervisie, collegiale consultatie, coaching, mediation, teamleren en storytelling. Ook passeren verschillende definities van intervisie de revue. Vervolgens gaan de auteurs in dit hoofdstuk in op hun inspiratiebronnen, Ruth Cohn met Thema Gecentreerde interactie (TGI) en Peter Senge met de vijfde discipline.


In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe intervisie in de praktijk werkt. Voorwaarden, samenstellen van de intervisiegroep, spelregels, fasen, casusinbreng, valkuilen

en belemmeringen, al deze aspecten komen op heldere wijze aan bod.


In hoofdstuk 3 gaan de auteurs in op drie verschillende doelgroepen in het onderwijs (docenten, begeleiders en leidinggevenden) en de specifieke thema’s die bij deze doelgroepen van betekenis zijn.

In hoofdstuk 4 wordt de metafoor ‘Intervisie is als een lange wandeling’ uitgewerkt: het kiezen van de route, de voorbereiding, de benodigde bagage, de verschillende etappes van de wandeling, de ontmoetingen en ervaringen, reflectie en afscheid. In dit hoofdstuk krijgt de lezer praktische informatie aangereikt om met intervisie aan de slag te gaan.

Een boek dat wij warm willen aanbevelen aan iedere docent, coach of begeleider die meer wil weten over intervisie en/of hiermee aan de slag gaat!

Image description

Auteurs: Alice de Groot en Gerda Nobel

Uitgeverij:

Uitgeverij Ten Brink

ISBN:

978 90 77 866 443


"Ieder hoofdstuk eindigt met een aantal reflectievragen.
Deze vragen zorgen ervoor dat de lezer zich de inhoud van het hoofdstuk eigen maakt, zodat de transfer kan worden gemaakt naar de eigen praktijk. Dat de intervisie precies die vorm krijgt die past bij de doelgroep en de organisatie. De auteurs geven vervolgens een opsomming en uitwerking van maar liefst 39 intervisiewerkvormen. Het gaat hier echt om pakkende werkvormen waarin actuele thema’s aangeraakt worden."

Image description

In het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat er bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbinden dat met de praktijk in scholen.

Image description

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de webpagina van de masterclasses.
Je kunt je al inschrijven voor het schooljaar 2020-2021!

Image description
Klik hier om je uit te schrijven.