Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.

De impact van de coronacrisis op de werking van de lokale besturen en Interleuven was en is nog steeds groot. De verschillende diensten leverden al grote inspanningen om in deze  tijden problemen het hoofd te bieden. Dankzij het goed uitgebouwde ICT-systeem van Interleuven werd onze dienstverlening voor besturen verder gezet vanuit ons kot.Nu de overheid haar exitplan heeft opgesteld is het ook aan de lokale besturen om over te gaan tot een graduele terugkeer naar de gewone gang van zaken. Onze medewerkers proberen onze vennoten hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.Voor de medewerkers die aan onze vennoten ondersteuning verlenen, kunnen naast het telewerken onder voorwaarden ook taken in het gemeentehuis uitgevoerd worden of overlegmomenten plaatsvinden, voor zover ze dit kunnen organiseren rekening houdend met hun thuissituatie (kinderopvang, risicogroep, corona-veilige verplaatsing). Vóór onze medewerkers echter terug naar de besturen gaan, wordt er afgestemd over de maatregelen die rond de geleidelijke heropstart binnen het bestuur zijn genomen. Dit zodat de norm die wij als organisatie toepassen rond veiligheid en gezondheid, ook gegarandeerd kan worden voor onze medewerkers die bij onze vennoten hun taken opnieuw opnemen zoals overlegmomenten, ondersteuning ter plaatse (volgens een stapsgewijze opbouw), .... We trekken ook lessen uit deze coronacrisis. Zowel wij als onze besturen merken dat onze ondersteuning vanop afstand geen obstakel of beperking hoeft te zijn, integendeel, voor bepaalde taken is dit zelfs een pluspunt. We maken er dan ook werk van om te onderzoeken hoe wij deze werkvorm in de toekomst zouden kunnen integreren in onze dienstverlening om deze te versterken en nog efficiënter te maken. Dit gebeurt natuurlijk steeds in overleg met het lokale bestuur. 

De druk is groot bij de lokale besturen om hun bevolking zo snel mogelijk te voorzien van mondmaskers. Interleuven heeft daarom samen met collega-intergemeentelijke vereniging Haviland in sneltempo een groepsaankoop op poten gezet. In deze aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers, werkt Haviland met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ook als een aankoopcentrale voor geïnteresseerde vennoten van Interleuven. 

6 lokale besturen hebben samen in totaal 108.000 kwalitatieve mondmaskers aangekocht en de laatste levering hiervan vond plaats op vrijdag 22 mei 2020.

De exit uit de lockdown is voor scholen een lang en gefaseerd pad, daarom stelde het Departement Onderwijs en Vorming een uitgebreid draaiboek op. Centraal staat een veilige heropstart, met sterke focus op social distancing en hygiëne. De preventieadviseur heeft de cruciale taak om de gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen op de eerste plaats te zetten.


Lees meer hierover op onze website. 

Normaal kwam het Burgemeestersoverleg op vrijdag 24-04-2020 samen om het voorstel te bespreken van Regiopact Spitsregio Leuven. Na goedkeuring van de gemeenteraden, zouden de burgemeesters dan op vrijdag 19-06-2020, samen met de bevoegde Vlaamse ministers, overgaan tot de plechtige ondertekening van het Regiopact Spitsregio Leuven tijdens het 1ste Streektafel uitgebreide Burgemeestersoverleg in Faculty Club Leuven.

De coronacrisis speelt ons echter parten. De afspraken van vrijdag 24-04-2020 en 

vrijdag 19-06-2020 werden afgelast door de beperkingen die nog steeds van kracht zijn.

De stuurgroep komt in juni samen om de werkzaamheden van het najaar voor te bereiden. Afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen bekijkt zij de mogelijkheden om de bespreking en goedkeuring van het Regiopact door de burgemeesters te organiseren nog voor of tijdens de zomermaanden, gevolgd door de goedkeuring door de gemeenteraden. De officiële ondertekening zou dan misschien kunnen plaatsvinden tijdens het Burgemeestersoverleg in het najaar.Burgemeestersoverleg
Image description
Image description

Raamovereenkomst elektrische deelwagens

Interleuven heeft samen met Cambio een aanbod uitgewerkt om gedeelde elektrische mobiliteit aan te bieden aan lokale besturen met een raamovereenkomst. Dit project is één van de schakels binnen een breder traject om Mobipunten in het arrondissement te realiseren op de meest geschikte locaties.Binnen de raamovereenkomst zijn er verschillende mogelijkheden voor lokale besturen. 

Heeft u interesse in de raamovereenkomst en wilt u de mogelijkheden voor uw gemeente bespreken? Neem dan contact op met Rikkert Maes van onze milieudienst.

EcoWerf bouwde samen met de stad Zoutleeuw en de gemeente Linter een nieuw recyclagepark aan de Wezersebaan. De dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven ontwierp het nieuwe park, volgde de werken op en stond in voor de veiligheidscoördinatie.

Het park werd uitgerust met elektronische registratie, DifTar-weegbruggen en verzonken containers om zware afvalsoorten van bovenaf in de container te kunnen werpen. Het park is toegankelijk voor inwoners van Linter, Zoutleeuw én inwoners van 13 andere EcoWerf-gemeenten.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
Klik hier om je uit te schrijven.